Terdapat lebih 1.7 Juta pekerja asing yang sah di Malaysia mengikut statistik dari Jabatan Imigresen Malaysia. Salah satu syarat untuk mengambil pekerja asing secara sah adalah wajib membeli insurans pekerja asing.

Majikan yang mengaji pekerja asing/foreign worker diwajibkan mengambil Jaminan Insurans atau Insurance Guarantee (IG), Skim Pampasan Insurans Pekerja Asing/Foreign Workers Compensation Scheme (FWCS) dan Skim Pampasan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA). Insurance Guarantee atau IG dan SPIKPA diperlukan oleh Jabatan Imigresen, manakala FWCS pula di bawah seliaan Jabatan Buruh.

Majikan yang mengaji pekerja asing/foreign workers secara permohonan biasa atau permohonan di bawah program 6P diwajibkan mengambil ke tiga-tiga polisi tersebut. Jumlah guarantee bagi setiap pekerja dan wargenegara ialah seperti berikut: –

Insurans-Pekerja-AsingInsurans Pekerja Asing – Insurance Guarantee, SPIKPA & FWCS

Jika membeli Bond dengan bank, maka jumlah perlu dibayar adalah harga di atas bagi setiap pekerja. Jika anda mengambil polisi Insurance Guarantee dengan syarikat insurans / takaful – anda hanya perlu bayar premium yang lebih murah. Contohnya, jika anda mempunyai 9 orang pekerja Indonesia. Anda cuma bayar premium Insurance Guarantee sebanyak RM63.66 sahaja. Pengiraan premium Insurance Guarantee seperti berikut (sebagai contoh 9 pekerja Indonseia:-

RM250 x 2 orang x 1.5%  x 18 bulan / 12 bulan (Formula)
= RM11.25 + RM10 stamp duti
= SST: 11.25 x 6% = RM0.67
RM21.92 (jumlah premium Insurance Guarantee untuk 2 pekerja Indonesia). 

Nota: Minimum premium untuk Insurance Guarantee ialah RM63. Oleh kerana jumlah minima kurang dari RM63, maka IG ialah RM63.00

Insurance Guarantee / IG

SPIKPA @ Skim Pampasan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

Klik Untuk Maklumat Terperinci Produk


doctor-4229348_1920FWCS @ Skim Pampasan Insurans Pekerja Asing (Nota: FWCS sekarang ini tidak diperlukan lagi)

Klik Untuk Maklumat Terperinci Produk

*Tambahan RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem dan SST 6%

fwcs

 

sipkpa-skhppa

Maklumat berkenaan dengan tuntutan/claim

SPIKPA

FWCS

Nota:

Di atas adalah penerangan ringkas berkenaan dengan proses tuntutan untuk panduan. Untuk yang lebih terperinci, anda boleh menghubungi syarikat insuran anda atau hubungi agent insuran anda.

Sekiranya anda ingin membuat IG/SPIKPA/FWCS – sila download & lengkapkan borang di bawah dan emaikan kepada kami:-

 >DOWNLOAD BORANG<

Jika pekerja yang baru pertama kali buat permit – hanya berikan kami kod yang diberikan oleh FWCMS / BESTINET

Jika anda ingin mendapatkan sebutharga Insurans Pekerja Asing dahulu, anda boleh dapatkan  quotation pada link di bawah: –

>Dapatkan Quotation<

Email: hello@renewroadtaxinsurans.com
Panel Insurance: Allianz
Borang untuk claim insuran
a) Bagi kes Hilang upaya Sementara /Kekal.
 1. Notis kemalangan daripada majikan
 2. Borang PP1
 3. Borang laporan Kemalangan PP2
 4. Perakuan Perubatan (Buroh 90)
 5. Sijil Cuti Sakit (jika ada)

b) Bagi kes maut

 1. Notis Kemalangan daripada majikan
 2. Borang PP1
 3. Borang laporan Kemalangan PP2 & PP2A
 4. Sijil kematian
 5. Laporan bedah siasat (jika ada)
 6. Laporan polis (jika ada)

Jika berlaku kemalangan kepada pekerja, majikan hendaklah melaporkan kepada syarikat insuran & Jabatan Buroh dengan segera. Selepas itu, syarikat insuran / wakil akan memberikan borang kepada majikan untuk membuka fail dan laporan kemalangan. Jabatan Buroh juga akan memberikan beberapa borang kepada majikan untuk dilengkapi dan disertakan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Setelah lengkap semua borang / lengkap semua maklumat yang diperlukan, maka Jabatan Buroh akan membuat tafsiran jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh syarikat insuran  takaful kepada waris pekerja.

Open chat
Perlukan Bantuan?
Hai, Bagaimana saya boleh bantu?